מלגה יחודית לסטודנטים במחלקה ללימודי א"י – תכנית אזרחות פעילה

תכנית אזרחות פעילה

תיאור הפרויקט: ליווי וחניכת תלמידי תיכון במהלך "מטלת הביצוע" באזרחות, במסגרת לימודי האזרחות ותעודת הבגרות. "מטלת הביצוע" באזרחות היא בהיקף של 1 י"חל ומתעסקת במחקר של תלמידי כיתות יא' בקבוצות של סוגיה בחברה הישראלית.

מפגש מתעניינים יתקיים ב-30/8 בירושלים, לפרטים והרשמה: עתליה טורים 052-8339575

מטרות:

פיתוח מעורבות אזרחית וחברתית בקרב בני נוער במסגרת לימודי האזרחות בבתי הספר התיכוניים.

ביסוס החינוך האזרחי הדמוקרטי בישראל וחיזוק תחושת ההזדהות עם המדינה והחברה הישראלית.

יצירת ופיתוח השיח החברתי הקורא לחשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית של צעירים בישראל תוך הגדלת השפעתם על הסביבה ועידודם לנקיטת סולידאריות, מעורבות יוזמה ומנהיגות בתחומים שונים.

מטרות משנה:

יצירת תשתית למעורבות חברתית עבור סטודנטים.

סיוע למורים לאזרחות להטמיע את מטרות ויעדי מטלת הביצוע בקרב התלמידים.

חיזוק הקשר בין הסטודנטים והאקדמיה, לבין התלמידים ובתי הספר.

תיאור הפיילוט: השנה, התקיים פיילוט במתכונת שתוארה, בשני בתי ספר בירושלים (רנה קאסין והגימנסיה העברית). הפיילוט זכה למשובים חיוביים במיוחד, הן מבחינת השגת התוצאה, שהייתה גבוהה מהמשוער, והן מבחינת איכות התהליך. בשל הצלחת הפיילוט וההיכרות מקרוב עם הצורך שבליווי וחניכת התלמידים, בכוונתנו להרחיב את התכנית בשנה הבאה.

היעד: הקמת ארגון המונה כ-33 סטודנטים, אשר ילוו כ-240 תלמידים בתהליך העבודה. הפרויקט יתבצע בי-ם (5 בתי"ס), ב"ש (2 בתי"ס) ועמק הירדן (בית ספר אחד).

תכנית עבודה (גאנט שנתי) לפרויקט "אזרחות פעילה"

אוגוסט– מפגש מתעניינים ארצי, הסבר כללי על הפרויקט, תיאום ציפיות ובדיקת התאמת המועמדים לפרויקט.

ספטמבר– תחילת הפרויקט, ביצוע סמינר הכשרה, פגישת תיאום ציפיות עם המורים לאזרחות ורכז האזרחות בבית הספר.

אוקטוברמרץ– ("אחרי החגים"-פסח)- מהלך העבודה על מטלת הביצוע, בצמוד לתכנית העבודה של בית הספר ושל המורים לאזרחות. יובהר, כי קיים שוני בין תכניות העבודה בבתי הספר, התלוי בעיקר במידת הפריסה של השעות המוקדשות לעריכת העבודה.

דצמבר (לפני תקופת המבחנים)- ביצוע סיכום שליש, בהשתתפות כלל המשתתפים בפרויקט ובמטרה לקיים למידה והפקת לקחים משותפת.

אפריל– סיום העבודות והגשתן.

מאי– ביצוע סמינר לכיתות י"א בנושא מעורבות חברתית, טרם בחירת הנושא שעליו תבוסס עבודת המחקר בשנת הלימודים הבאה (בכיתה י"ב). 

יוני– הצגת עבודות בפורום כיתתי, ולאחריו הצגת עבודות נבחרות בפורום בית ספרי במעמד טקסי (אפשרות להשתתפות תלמידי כיתות י"א, הורים, נציגים ממשרד החינוך, הרשות העירונית, מוסדות אקדמיים או מוסדות ציבור).

יעדים:

כמותיים:

ליווי וחניכה של 8 תלמידים לכל חונך (2 קבוצות).

הגשת 90% מעבודות החקר שבוצעו בליווי חונכי התכנית במועד שנקבע.

הפקת ערב הצגת עבודות בית ספרי בכל בית ספר המשתתף בפרויקט.

100% מהעבודות שיוגשו, יעמדו בסטנדרטים שנקבעו על-ידי משרד החינוך.

איכותיים:

ליווי וחניכה אפקטיביים בכל תהליך ביצוע עבודות החקר.

הקפדה על שלבי העבודה כפי שנקבע בתכנית משרד החינוך ועמידה ביעדי העבודה שנקבעו על-ידי מנהלי ומורי בתי הספר.

קיום למידה והפקת לקחים מתמשכת, בין החונכים הפועלים באותו התיכון ובין כלל החונכים והרכזים המשתתפים בתכנית.

העמקת שיתופי הפעולה עם צוותי המורים והמחנכים בבתי הספר.

שיפור כישורי הלמידה, החקר והכתיבה של התלמידים והסטודנטים.

ביצוע פעילויות משמעותיות במסגרת שלב התוצר והפתרונות, לרבות פניות לגורמים ברשות העירונית או הממשלתית הרלוונטית לבעיה שנבחרה; הצגת העבודה בפני גורמי ממשל רלוונטיים, כגון למול ועדות בכנסת וברשות העירונית.

היכרות ושיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים רלוונטיים לבעיה שנבחרה.

היקף העבודה:

חונך– 4 שעות בשבוע:

שעתיים- עבודה בכיתה עם הקבוצה.

שעה- עבודה בבית עם הקבוצה (מענה למיילים, עזרה טלפונית).

שעה (בממוצע לשבוע)- ישיבות צוות או השתלמות.

סך המלגה: עד 4,000 ₪.

*אין תנאי למעמד סוציו-אקונומי.

Author: צחי הררי

Share This Post On

תגובות לכתבה

Submit a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אימות אנושי (למניעת ספאם) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.