מרץ 19, 2021

הזמנה לבדיקת כשירות לנהיגה - מה חובה להכין קודם

הזמנה לבדיקת כשירות לנהיגה - מה חובה להכין קודם

נהגים המופנים לבדיקת כשירות נהיגה מגיעים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים הממליץ לאחר הבדיקה למכון הרישוי…