מאי 5, 2021

האם יש חשיבות לבעלי תפקיד הנכנעים לשוחד?

האם יש חשיבות לבעלי תפקיד הנכנעים לשוחד?

בעל תפקיד ציבורי שמקבל טובת הנאה כלשהי כדי להפעיל את כוחו ולבצע פעולה שהיא בניגוד…