נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

איך ללמוד לתמלל לבית משפט

שופט מרכזי

בבתי המשפט ניכרת מגמה גוברת של מעבר מתיעוד דיונים בפרוטוקול הנערך על ידי קלדן, אל עבר הקלטת דיונים ותמלולם.

זאת בשל הבנת החשיבות בתיעוד כל מילה שנאמרת במסגרת דיון משפטי.

כמו כן, הקלטות המהוות חומר ראיות בהליך משפטי נדרשות גם הן בתמלול, על מנת שלבית המשפט תהיה אפשרות לעיין בהן בנוחות.

למידת תחום זה דורשת הכרה עם מספר כללי בסיס.

 

תמלול משפטי – מהו

ישנם שני סוגי תמלול אשר נעשה בהם שימוש תדיר בבתי המשפט. האחד הוא תמלול הקלטה המשמשת כראיה בהליך משפטי. צד המעוניין לעשות שימוש ראייתי בהקלטה, נדרש לתמלל אותה על מנת שבית המשפט יוכל לעיין בה בצורה נוחה.

הסוג השני הוא תמלול הקלטת דיון שנערך במסגרת הליך משפטי. תמלול לבית משפט הוא בעל מאפיינים שונים מתמלול רגיל וזאת בשל ייחודיות הדוברים בו. עבור דוברים משפטיים כגון עורכי דין ושופטים, נהוגים כללי תמלול השונים מאלו הנהוגים כלפי עדים.

 

לימוד יסודות התמלול

תמליל תקני מורכב מכמה יסודות אשר הימצאותם היא בגדר חובה. האחד, הוא ייחוס כל מילה בהקלטה לדובר מסוים. לשם כך, יש צורך בקבלת מידע על הדוברים על ידי מי שביצע את ההקלטה. הדרך לזיהוי מיטבי של כל דובר הוא ציון שמו לצד המילים הראשונות שנאמרו על ידו בהקלטה.

היסוד השני הוא הטמעת מונה בגוף התמלול, אשר יציין אחת לכמה פסקאות או שורות, את נקודת הזמן בהקלטה עצמה, בה נאמרה אותה שורה. נהוג להטמיע מראה מקום כל מספר דקות.  היסוד השלישי הוא דיוק בתמלול כל מילה ומילה, לשם יצירת תמונת ראי כתובה של המילים שנאמרו בהקלטה.

 

תמלול המלל הניתן להבנה

התמלול נועד לשקף את הנאמר בהקלטה באופן מדויק, הן ביחס לשלב בו נאמרה כל מילה והן בשיוכה לדובר שאמר אותה. במקרה שבו מילה מסוימת אינה ברורה, או שלא ברור לחלוטין מי הדובר שאמר אותה, יש לציין כי מדובר במלל שלא ניתן להבנה או דובר שלא ניתן לזיהוי.

 

תמלול בפורמט קריאה נקייה

תמלול של דיון משפטי נדרש לשקף את הנאמר בו באופן מדויק. יחד עם זאת, נהוג לתמלל דיונים מסוג זה בצורה שתאפשר קריאה שוטפת, בעיקר ביחס לבעלי התפקידים במהלך הדיון המשפטי. כך למשל, השופט ועורכי הדין לא יתומללו באופן הכולל גמגומים וחזרה על אותה מילה.

 

תמלול בפורמט מלא

לעומת בעלי התפקידים בדיון המשפטי, התמלול ייערך בצורה יותר מפורטת ביחס לעדים המשיבים לשאלות עורכי הדין והשופט במהלך הדיון. זאת מאחר שכל מילה וחלקיק מילה הנאמרים על ידם הם בעלי חשיבות.

 

תמלול משפטי – כך עושים זאת

למידת יסודות התמלול המשפטי היא איננה משימה קשה. יחד עם זאת, היא דורשת הקפדה על כללי היסוד. התמלול מהווה כיום כלי עזר מרכזי בידי בתי המשפט. זו הסיבה שחברות התמלול השונות משקיעות את מרצן בבקרה קפדנית על איכותו של כל תמלול היוצא תחת ידן.

פטיש

 

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא לימודים