נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

דירוג מוסדות פיננסיים

שטרות

מוסדות פיננסיים, כדוגמת בנקים, חברות השקעות וחברות ביטוח, המשתמשים באופן קבוע בדירוגי אשראי של לקוחותיהם – זוכים גם הם לדירוג משל עצמם. דירוג זה מחולק למספר חלקים אותן נסקור בכתבה זו. כפי שפרטים ובעלי עסקים משתמשים בדירוג אשראי על מנת לבחון את מהימנותו של לקוחם או שותפם העסקי לעתיד, הדירוג הנ"ל תקף גם למוסדות פיננסיים, ונשען על פרמטרים רבים הנמדדים בעת הדירוג.

לרוב מוסדות פיננסיים ידורגו בהסתמך על שלושה פרמטרים עיקריים אותם הבנו לפניכם:

 

הפרמטר הראשון – פרופיל עסקי

מורכב משלוש נקודות מהווה לרוב כ- 25% מסך החישוב :

  • מיצוב עסקי – מוסד בעל מיצוב עסקי סביר לשרוד בקלות תנאי שוק משתנים, ולהגיב אליהם ביעילות.
  • יציבות ההכנסות – יציבות זו מאפשרת חיזוי טוב של הכנסות עתידיות ומבטיחה איתנות של המוסד.
  • פיזור הכנסות – גיוון רב של מקורות הכנסה דואג לגמישותו של המוסד ויכולותיו לעמוד בפני פגיעה בנתחי שוק מסוימים. דוגמה זו רלוונטית בעיקר לשנה החולפת, בה עסקים רבים נפגעו כתוצאה ממגפת הקורונה.

 

הפרמטר השני – פרופיל סיכון

מורכב גם כן משלוש נקודות ולרוב מהווה כ- 10% מסך חישוב הדירוג:

  • ממשל תאגידי – הדרך בה פועל הדירקטוריון וההנהלה בכללותה הינם אבן יסוד כאשר מדובר ביציבות המוסד הפיננסי, ועל כן נכללים בחישוב הדירוג.
  • ניהול סיכונים -כולל מספר רב של פרמטרים לפיהם נבחנת יכולת הניהול של המוסד, וזאת לאור סיכונים עתידיים אפשריים.
  • ריכוזיות תיק האשראי – בדומה לפיזור הכנסות, כך גם פיזור האשראי בבנק מבטיח פגיעות נמוכה יותר בעתות משבר.

 

הפרמטר השלישי – פרופיל פיננסי

חלק זה מהווה את מירב האחוזים ועומד על כ- 60% מסך חישוב הדירוג. הפרמטר מורכב ממספר נקודות, כאשר החשובות שבהן הן:

 

איתנות פיננסית

הסיכון הנבחן הוא מקרים של שחיקה באיכות נכסים, ולכן נבחנים איכות הנכסים ורווחיות וההון של המוסד, אשר אמורים לשמש אותו בעת שחיקה זו. בתוך איתנות פיננסית נמדדים; איכות הנכסים (15%) ורווחיות והלימות ההון (15%).

 

מימון נזילות

הסיכון העיקרי הינו אי עמידה בהתחייבויות. בתוך מימון נזילות נמדדים; מקורות מימון (15%) ונזילות וגמישות פיננסית (15%) שתי נקודות אלו שזורות זו בזו, שכן הינן תלויות באופן ישיר במידת האמון במוסד הפיננסי. כמו כן ישנם פרמטרים נוספים הנשענים על יציבותו של המוסד, ועל אמינותו בעת חתימה על חוזה מחייב. מטרת העל של הדירוג היא לדעת מראש מה הסיכון אותו לוקח הלקוח, כאשר הפרט בוחר להתנהל אל מול המוסד.

מוסד פיננסי אשר מדורג כבעל סיכון פוטנציאלי נמוך יכול ליהנות ממגוון רחב של הקלות בזמן חתימת חוזים, וכמו כן להעמיד תנאים גבוהים ורווחיים המשרתים אותו ועומדים לטובתו.

מטבעות של כסף

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא כללי
תורת הפנג שואי היא סינית עתיקה
מה זה פנג שואי ועל מה זה משפיע

תורת הפאנג שוואי היא מערכת סינית עתיקה המתמקדת ביציבה וזרימת האנרגיה בסביבה הפיזית כדי ליצור מרחבים פונקציונליים ונעימים. היא